• Năm 1996, khi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thì Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng được chính thức được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.


    Từ khi thành lập đến nay, Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trải qua 08 nhiệm kì với nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt Hội Sinh viên trường luôn nằm trong số các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực hiệu quả nhất với các hoạt động phù hợp với thế mạnh của trường: hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và hoạt động giao lưu quốc tế.


    Hiện nay, Văn phòng làm việc Đoàn TN - Hội SV Trường đặt tại Phòng P2-06 Nhà điều hành cơ sở Linh Trung - Thủ Đức, văn phòng đại diện đặt tại phòng B013 cơ sở ĐInh Tiên Hoàng và phòng H02 cơ sở Linh Trung – Thủ Đức là phòng sinh hoạt Câu lạc bộ - Đội - Nhóm.